turkbuhar

SigmaBase - Sigma Nbase

SigmaBase - Sigma Nbase

Sigma Nbase Alman devi kimya firması Sigma-Aldrich VG (W252506) + Merck PG (107478) + Merck Nic. (820877) ile hazırlanmış yüksek kalite Nbase ürünüdür.